facsimile

a legkeresettebb, legkedveltebb nemzeti mütárgy volt. ... birtokok adományozása és a tizedadó által a főpapokat gazdagokká tette.

BÁN ALADÁR. A FINN ÉS AZ ÉSZT IRODALMI ÉS A KALEVALA TÁRSASÁG l•• TAGJA. SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA. BUDAPEST,1926• ...

egyszer nekik is megengedhető életgyónás, ha- nem annak szüntelen pótlása és isrnételgetése. Ez tehát tilos legyen reájuk nézve.

midőn az első keresztes hadjárat - ha mindjárt ... Károly tervezett keresztes hadjáratot a Szeritföld ... Alexandria piacán a gyermekeket rabszolgáknak.

bözőbb forrásokból merített kalandregények, melyek- nek hőse rendesen két fiatal szerelmes, akiket a mostoha körülmények elválasztanak egymástól ...

AQUINÓI. SZENT TAMAs. VILÁGNÉZETE. lRTA. HORVÁTH SÁNDOR DR. O. P. ... fontosak, mivel a Summa Theologica is ezekmintájára készült. Szent Tamás egész ...

Fillion, Biblia sacra, Párizs, 1887, 91921 ; M. Hetzenauer. O. M. Cap., Biblia sacra Vulgatae ... Nathan próféta tettei ; Gádnak, a Látónak tettei (29, 29);.

Mandzsuria egyes vidékein pedig egész őserdők vannak. Kínában és Japánban az erdőhiányt nem az éghajlat, a csapadék- hiány okozza, hanem a sűrű népesség, ...

hatják, hogy korunkat félelmetes z űrzavar jellemzi az ember erkölcsi életét és a sok századon át magától értetőd őnek vett értékek értelmezését illetően.

az idei lourdes-i jubiláris eukarisztikus kongresszus. ... lélekkel énekelt r ö v i d elsőáldozási mise, hangosan felolvasott ima áldozás.

A keresztszülők jogai s kötelességei... Ki lehet érvényesen ... Ki lehet megengedellen keresztszülő? ... lehet valóságban felvenni, a vágy- és vérkereszt-.

Szittyo.i Dénes. Nagy Ipoly plebános 75 éves. Szombathelyi egyházmegye: Gyöngyös Ferene kanonok 66 éves. Váci egyházmegye: Csáki József ny. esp. pleb.

ban a költő arra törekszik, hogy Krisztust, apostolait ... Német Lajosnak ajánlotta az első német költő, kit ... M urr című elbeszéléseiben mutatja be.

kül), birkózás, versenyfutás, tréfás mutatványok. Közös ebéd a vendéglőben, ... vendéglő is volt. Ott ... Dr. Gigler Károly II. 22. Glatz Mihály II. 6.

törni, nehéz, mert csaknem egész Róma az utcákon van, és ez nagy szó. ... nek minden következése, vagy egy csontjavelejéig mam-.

AMERIKA TÖRTÉNETE. 1492 - 1920. IRTA. HORVÁTH JEN6. EGYET. RENDKI'ÜLI TANÁR. SZENTISTVÁN-TÁRSULAT. AZ APOSTOLI SZENTSZEK KÖNYVKIADÓjA. BUDAPEST, 1928.

Nr. 3420. Imprimatur. Strigonii, die 2. Novembris 1922. Julius Machovuh, vic. generalis. ... tették, jóban-rosszban együvé tartoztak. Minő észszerű.

uralkodott a meteorológiában, hogy az időjárás, mely a légkör nyomásának, hőmérsékletének stb. ... Nemcsak a tengerekről, tavakról, folyókról, mocsa-.

Baják Mihály: Polonia semper fidelis. 21. G: A lengyelek Mária-tisztelete ... legújabb jelentése szerint a missziókban a katolikusok száma 44,741.087;.

Viszont, ha a lélek felszabadul a test súlya alól, szemei újból kicsillannak és teljes eleven erejükben ragyognak. Es most látom az elvált szellemeket a ...

2 февр. 1987 г. ... nek, hódít a horoszkóp, az asztrológ.ia s az okkultizmus divatja; ... 1987 februárjában háromnapos továbbképzó1 tartottak St. Pöltenben "A.

másod, akkor Ferkó vagyok – felelte a szerzetes. - Te is új életet kezdtél, ... vánné, Furkó Benedekné, Csajka hogy segitsenek e gondunk eloszlatá-.

Szabó Endre, Négy orosz költő. ... költői értelemben is verset írt az orosz irodalomban. ... kivül kisebb jelentőségű költők és irók is szolgálták az orosz ...

kültek és megalapították a káld nesztoriánus egyházat. Ezzel a tévedéssel szemben mások azt tanították, hogy. Krisztus két természete között oly szoros ...

Euthym. Luc. 16. Kalaúz. II. f. 578. Calvin. Lucre 16. ... jelentése és példa-nélkül-való dolgoknak olly formán nevezi, mintha.

úgymint: "Egy tudakozó Predikator nevével iratott öt Levél." 50 Iap. És a ... Thom. 1. 2. mívelniek, és a mint szent Tamás írja, Isten izgattya és vezérli.

vára szabad ura, és császár ő felsége mezei hadnaggya szerelmes házas tár- sának" ajánlva, a kinek sürgető kérésére, mint mondók, a könyv megirását.

injuria y la defensa de derechos propios han puesto las armas de ... (t. i. a nádornak első feleségétől, ki Forgách-leány volt; második felesége ugyanis.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.